Κάτω Γούβες, telephone+30 28970 43300 email facebook instagram

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

H διοίκηση και το προσωπικό του ξενοδοχείου GOUVES WATER PARK, έχοντας απόλυτη επίγνωση της σημασίας της διατήρησης της ποιότητας του περιβάλλοντος για τον τουρισμό, ανέπτυξε ένα περιβαλλοντικό σύστημα διαχείρισης, βάσει των προδιαγραφών του οικολογικού σήματος Green Key.

Ο στόχος μας είναι η προώθηση ποιοτικών τουριστικών δραστηριοτήτων και η ικανοποίηση των πελατών μας, σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος.

Με την περιβαλλοντική μας πολιτική δεσμευόμαστε για εναρμόνιση με την σχετική νομοθεσία και την συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών δράσεων του ξενοδοχείου, σε συνδυασμό με την πρόβλεψη για μείωση της περιβαλλοντικής μόλυνσης.

1. Η υλοποίηση δράσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας, η μείωση της κατανάλωσης νερού, η ορθή διαχείριση των παραγόμενων λυμάτων και η μείωση και ορθή διαχείριση των παραγόμενων στερεών αποβλήτων.
2. Η διατήρηση της καλής ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα
3. Η προστασία της φύσης και η ποιότητα του νερού
4. Η συνεργασία με τους φορείς της περιοχής για τη διατήρηση του φυσικού κάλους της περιοχής.
5. Η ενημέρωση όλων των φορέων της περιοχής σχετικά με τις περιβαλλοντικές δραστηριότητες του ξενοδοχείου, με στόχο την ευαισθητοποίηση και τη συνεργασία τους.
6. Η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση του προσωπικού μας, με σκοπό την ενεργό παρουσία της στην περιβαλλοντική διαχείριση.
7. Η ενημέρωση των πελατών μας σχετικά με τις περιβαλλοντικές δραστηριότητες του ξενοδοχείου μας, με στόχο την ενθάρρυνση της ενεργού παρουσίας τους

Οι στόχοι που αναφέρονται παραπάνω σχετικά με την πολιτική μας, επιτυγχάνονται μέσω του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, με την ανάπτυξη συγκεκριμένων και μετρήσιμων στόχων, την τακτική επιθεώρηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων, τον έλεγχο της προόδου των παρεμβάσεων, την επιθεώρηση της αποκατάστασης του συστήματος και την έκθεση των στόχων του για τη βελτίωσή τους.

epsa